REKLAMA

KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2021-06-24 16:38
publikacja
2021-06-24 16:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2021 r. powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 24 czerwca 2021 r. na trwającą – zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta – 3 (trzy) lata kadencję (Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 9B /2021) Pana Radosława Pobola.

***

Życiorys Członka Rady Nadzorczej:

Pan RADOSŁAW POBOL jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie. Posiada Certificate of Higher Education in Business Administration at TVU London. Ukończył studia podyplomowe:
Skuteczny Menadżer w Nowoczesnej Firmie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem z Udziałem Jednostki Samorządu Terytorialnego na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Ponadto posiada zdany egzamin do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Od 2018 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Mercus Logistyka Sp. z o.o., (operator logistyczny KGHM Polska Miedź S.A.). W 2021 roku został powołany do Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. we Wrocławiu. Od 2018 roku zasiada w Radzie Nadzorczej KOGENERACJI S.A, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. W latach 2017 - 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego Biura Zarządu i Prokurenta w KGHM ZANAM S.A. (nadzorował departament HR, departament Administracji i Organizacji oraz zintegrowany system zarządzania i audyt wewnętrzny spółki). W latach 2016–2017 pełnił obowiązki Dyrektora Naczelnego ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim w KGHM Polska Miedź S.A (w zakresie jego obowiązków było kształtowanie polityki zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A., nadzór nad szkoleniami, rozwojem pracowników i systemami motywacyjnymi w KGHM oraz Grupie Kapitałowej KGHM S.A.). W tym samym czasie (2016-2017) był Przewodniczącym Rady Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2015-2016 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu 2PR Sp. z o.o. w Głogowie i (2013-2015) oraz Członka Zarządu PWIK Sp. z o.o w Przemkowie. Radosław Pobol od 2002 roku był radnym Rady Miejskiej Głogowa (2002-2014), w 2006 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej (2006-2010). W latach 2014-2018 był radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W 2016 roku otrzymał od Ministra Energii stopień górniczy – Dyrektor Górniczy III stopnia a w roku 2020 od Ministra Aktywów Państwowych otrzymał stopień Dyrektora Górniczego II stopnia.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Radosław Pobol Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 24 czerwca 2021 r. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Radosław Pobol spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2021-06-24 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki