REKLAMA

KOGENERA: Podział zysku netto za rok obrotowy 2021 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku

2022-06-24 15:05
publikacja
2022-06-24 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-24
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Podział zysku netto za rok obrotowy 2021 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A informuje, że zgodnie z uchwałą nr 6B/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, podjętą w dniu 24 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podzielić zysk netto za 2021 r. w kwocie 23 463 139,60 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) w następujący sposób:
-dywidenda: 4 768 000 zł, tj. 0,32 zł na jedną akcję,
-pozostałe kapitały rezerwowe: 18 695 139,60 zł.

Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 25 sierpnia 2022 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-24 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2022-06-24 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki