REKLAMA

KOGENERA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r.

2021-05-28 12:05
publikacja
2021-05-28 12:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ_24.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_wraz_z_zalacznikami_24.06.2021.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości:
- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021 roku, o godz. 11.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24 (treść ogłoszenia w załączeniu),
- treść projektów uchwał (treść projektów w załączeniu).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_ZWZ_24.06.2021.pdfOgłoszenie_ZWZ_24.06.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 24.06.2021
Projekty_uchwał_ZWZ_wraz_z_załącznikami_24.06.2021.zipProjekty_uchwał_ZWZ_wraz_z_załącznikami_24.06.2021.zip Projekty uchwał ZWZ wraz z załacznikami - 24.06.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2021-05-28 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki