REKLAMA

KOGENERA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 18 grudnia 2019 r.

2019-11-20 11:21
publikacja
2019-11-20 11:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_18.12.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal.-nr-1-do-Ogloszenia_-_aktualny_Statut-Spolki-KOGENERACJA_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal.-nr-2-do-Ogloszenia_-Statut_z_proponowanymi_zmianami.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal.-nr-3-do-Ogloszenia_-_projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 18 grudnia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości:
- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu w dniu 18 grudnia 2019 roku, o godz. 9.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24 oraz:
- Załącznik 1 do Ogłoszenia - aktualna treść Statutu Spółki,
- Załącznik 2 do Ogłoszenia - treść Statutu Spółki z proponowanymi zmianami,
- Załącznik 3 do Ogłoszenia - treść projektów uchwał NWZ.

W załączeniu treść Ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 18.12.2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ 18.12.2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 18.12.2019
Zał.-nr-1-do-Ogłoszenia - aktualny Statut-Spółki-KOGENERACJA S.A..pdfZał.-nr-1-do-Ogłoszenia - aktualny Statut-Spółki-KOGENERACJA S.A..pdf Zał.1 do Ogłoszenia aktualna treść Statutu Spółki
Zał.-nr-2-do-Ogłoszenia -Statut z proponowanymi zmianami.pdfZał.-nr-2-do-Ogłoszenia -Statut z proponowanymi zmianami.pdf Zał.2 do Ogłoszenia treść Statutu Spółki z proponowanymi zmianami
Zał.-nr-3-do-Ogłoszenia - projekty uchwał NWZ.pdfZał.-nr-3-do-Ogłoszenia - projekty uchwał NWZ.pdf Zał.3 do Ogłoszenia Projekty uchwał NWZ 18.12.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Paweł Szczeszek Prezes Zarządu
2019-11-20 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki