REKLAMA
BADANIE

KOGENERA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych

2023-01-09 13:03
publikacja
2023-01-09 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-09
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informujemy, że Spółka będzie przekazywała raporty okresowe w 2023 roku według poniższego harmonogramu.

Raporty okresowe za 2022 rok:

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał Zgodnie z § 79, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”), Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego.

Jednostkowy raport roczny za 2022 rok - 21 marca 2023 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok - 21 marca 2023 r.

Raporty okresowe za 2023 rok:

1. Raporty kwartalne
Raport kwartalny jednostkowy KOGENERACJI S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia.

Zarząd Emitenta oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oprócz kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierać będą także kwartalne informacje finansowe Spółki.

I kwartał - 23 maja 2023 r.
II kwartał - Zgodnie z § 79, ust.2 Rozporządzenia, Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego.
III kwartał - 21 listopada 2023 r.

2. Raport półroczny
Półroczny raport jednostkowy KOGENERACJI S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 12 września 2023 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-09 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
2023-01-09 Małgorzata Gołdyn Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki