KNF zawiesza działalność Wielkopolskiej SKOK

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Wielkopolskiej SKOK i postanowiła wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości - poinformowała KNF w komunikacie prasowym.

(fot. Andrzej Bogacz / FORUM)

Jak podała, aktywa Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Już 18 maja 2016 r. do Wielkopolskiej SKOK KNF wprowadziła zarządcę komisarycznego. Według sprawozdania z 31 grudnia 2016 r. Wielkopolska SKOK miała ujemne fundusze własne w wysokości 68 mln 584 tys. zł, wykazywała ujemny bieżący wynik finansowy w wysokości 71 mln 43 tys. zł i niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16 mln 37 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez blisko 90 tys. członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301 mln 741 tys. zł.

"W związku z głęboką niewypłacalnością Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji - z uwagi na odmowę udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie Wielkopolskiej SKOK - jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG" - podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Komentarz eksperta

analityk Bankier.pl
Wypłaty gwarantowanych depozytów będą szybsze

W październiku 2016 r. weszła w życie nowa ustawa regulująca zasady działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki z BFG do tej pory wypłacane były w ciągu 20 dni roboczych od dnia ziszczenia się warunku gwarancji (np. zawieszenia działalności i zgłoszenia wniosku o upadłość banku lub kasy). Obecnie termin ten jest krótszy i wynosi 7 dni roboczych.

W najbliższym czasie Komisja Nadzoru Finansowego poinformuje, który z banków będzie obsługiwał wypłaty. Warto przypomnieć, że zgodnie z nowymi regulacjami niektóre środki objęte są specjalną formą ochrony. Dotyczy to m.in. wpływów pochodzących ze zbycia nieruchomości. W tych przypadkach klient może liczyć na gwarancję przekraczającą podstawowy limit równowartości 100 tys. euro. Więcej informacji o nowych zasadach.

Klienci Wielkopolskiej SKOK będą pierwszymi deponentami, którzy skorzystają z nowych rozwiązań dotyczących gwarantowania środków zgromadzonych w kasach i bankach.

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie siedmiu dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

KNF wprowadziła zarząd komisaryczny w 19 Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. W siedmiu już ogłoszono upadłość, a sześć zostało przejętych przez banki.

ZUS wstrzymuje wypłatę świadczeń do SKOK Wielkopolska

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę świadczeń na konta klientów w Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK Wielkopolska) w Poznaniu. Powodem jest decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z 3 lutego 2017 r., o zawieszeniu działalność wskazanej Kasy" - poinformował ZUS w komunikacie.

Urząd prosi wszystkich klientów, pobierających dotychczas świadczenia za pośrednictwem SKOK "Skarbiec" o pilny kontakt z najbliższą placówką ZUS i zmianę rachunku bankowego, na który mają być przelewane świadczenia.

pel/

Komunikat KK w związku z zawieszeniem działalności Wielkopolskiej SKOK

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przyjęła decyzję o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej SKOK z dużym niepokojem. W ocenie Kasy Krajowej nie wykorzystano wszystkich możliwości w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, jakie były do dyspozycji. Jednocześnie Kasa Krajowa stwierdza kategorycznie, że nie miała realnej i adekwatnej do sytuacji w Wielkopolskiej SKOK, w trakcie działania ustanowionego decyzją KNF Zarządcy Komisarycznego, możliwości udzielenia tej Kasie pomocy stabilizacyjnej. Powodem takiej sytuacji była w ocenie Kasy Krajowej trudna współpraca z Zarządcą Komisarycznym, polegająca m.in. na zwlekaniu z przygotowaniem realistycznego Programu Naprawczego, braku informacji o uzgodnieniu przygotowanego Programu Naprawczego z KNF, stwierdzeniu przez Kasę Krajową licznych nieprawidłowości w bieżącej działalności Kasy, kierowanej przez Zarządcę oraz jego działania obniżające, zdaniem Kasy Krajowej, zdolność Kasy do wypracowywania zysku.

W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu działalności i skierowaniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wielkopolskiej SKOK, Kasa Krajowa przypomina, że Wielkopolska SKOK jest samodzielną Kasą i jej sytuacja nie wpływa na sytuację pozostałych Kas.

Kasa Krajowa po raz kolejny apeluje do wszystkich instytucji mających wpływ na kształtowanie regulacji prawnych, związanych z polskim rynkiem finansowym, o jak najpilniejsze podjęcie szerokiej dyskusji i prac nad naprawą otoczenia prawnego sektora SKOK, celem zapewnienia Kasom możliwości normalnego działania, realizacji ich misji, zapewnienia adekwatności tych regulacji do specyfiki działania Kas aby najefektywniej zwiększyć stabilność całego sektora i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Podjęcie takich prac leży w dobrze pojętym interesie publicznym.

Aktywa Wielkopolskiej SKOK stanowią 2,17 proc. całego sektora spółdzielczych kas i jest ona jedną z 40 Kas funkcjonujących na rynku usług finansowych w Polsce. Depozyty we wszystkich Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych gwarantowane są – tak, jak w bankach – do kwoty 100 tysięcy euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~Krzysiek

A czy POsrańcy coś zrobili, żeby zatrzymać ten proceder??? NIE - bo partycypują w zyskach

! Odpowiedz
0 1 ~Krzysiek

hehe, jak to możliwe, że Bierecki z Jarosławem wydymali swoich wyborców na kasę?????

! Odpowiedz
0 0 ~major_qq

a to ciekawostka !!!, z raaortu wynika, że:

1) poprzedni zarząd w ciągu kilkunastu lat 'zrobił' 11 mln zł starty (strata z lat ubiegłych)
2) Komisarz (powołany przez KNF) zdołał za to w 2016 roku 'wyprodukować' 71 lnl zł !!! (wynik roku bieżącego).

Coś źle interpretuje czy to jakiś przekręt ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~ciekawski

BARDZO CIEKAWE-GDZIE PODZIEWAJĄ SIĘ WPŁYWY Z ODSETEK OD UDZIELONYCH KREDYTÓW?CZY WSZYSCY KREDYTOBIORCY DOSTAJĄ PIENIĄDZE I NIE SPŁACAJĄ W OGÓLE ODSETEK?

! Odpowiedz
5 3 ~analog

1. KK odmówiła udzielenia pożyczki stabilizacyjnej ( wg strony KK w komisji tej zasiada odwołany prezes WSKOK )
2. Ponoć zgłosił się 2 banki, lecz chciał przejąć tylko część aktywów, określone placówki etc a nie całość WSKOK.
3. Faktem jest że WSKOK była źle zarządzana przez poprzedni zarząd i niech świadczy o tym chociaż sprzedawanie przeterminowanych zobowiązań przez WSKOK spółce której współwłaścicielem był odwołany prezes ( info do sprawdzenia na stronie WSKOK było możliwe do wczoraj , a kto jest właścicielem spółki cassus giro w KRSie )

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 2 ~skoczek

Śmieszy mnie komunikat Kasy krajowej...jakoby nie miała ona możliwości udzielenia pomocy stabilizacyjnej. A na www SKOK Wlkp, jest informacja jakoby KK odmówiła takiej pożyczki stabilizacyjnej,,,to o co tu chodzi!?

! Odpowiedz
4 12 ~TW-BALBINA

Chyba 4 miliardy polskich złotych, które wypłaciło polskie społeczeństwo na piramidę finansową SKOK to nadal za mało dla zaczadzonych fanatycznych wyznawców sekty pis aby dostrzegli ,że jednak coś jest nie tak.

! Odpowiedz
0 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 10 ~Anonim

SKOK są źle zarządzane. Środki pieniężne są wyprowadzane z kasy przez Zarządy (samochody, komputery "kupowane" za kilka złotych).
Proszę zgadnąć jakie jest źródło tych wyprowadzanych pieniędzy.

! Odpowiedz

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,1% X 2017
PKB rdr 4,7% III kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 574,35 zł X 2017
Produkcja przemysłowa rdr 12,3% X 2017

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl