REKLAMA

KNF wszczęła postępowania wyjaśniające dot. obrotu akcjami kilku spółek (aktl.)

2023-03-27 22:06
publikacja
2023-03-27 22:06

KNF wszczęła postępowania wyjaśniające dot. podejrzenia popełnienia przestępstw wykorzystania i ujawnienia informacji poufnej oraz manipulacji w obrocie akcjami spółek: Ekipa Holding, Impera Capital, Medicofarma Biotech i Medcamp. JR Holding, akcjonariusz części ze spółek, deklaruje pełną współpracę z UKNF.

Jak podano, postępowanie, wszczęte 13 marca 2023 r., ma ustalić, czy zachodzą podstawy do złożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia tych przestępstw.

"Akcjonariuszem części wymienionych spółek jest JR Holding ASI, której działania są również przedmiotem tego postępowania wyjaśniającego. Spółka ta złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - napisano.

Złamanie zakazu manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR1 i jest zagrożone grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12 rozporządzenia MAR, stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 mln zł.

Złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej stanowi naruszenie art. 14 lit. a rozporządzenia MAR i jest zagrożone grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Bezprawne ujawnienie informacji poufnej jest zabronione przez art. 14 lit. c rozporządzenia MAR i zagrożone karą grzywny do 2 mln zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4, albo oboma tymi karami łącznie.

W przesłanym oświadczeniu zarząd JR Holding ASI poinformował, że do czasu publikacji komunikatu KNF nie otrzymał w przedmiotowej sprawie żadnej korespondencji z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

"W związku z toczącym się postępowaniem o zatwierdzenie prospektu emitent jest w stałym kontakcie z UKNF oraz odpowiada na wszystkie stawiane przez UKNF pytania. Zarząd emitenta nie posiada informacji ani podejrzeń odnośnie jakichkolwiek naruszeń regulacji rozporządzenia MAR w kontekście emitenta ani akcji jego spółek portfelowych. Zarząd emitenta deklaruje dalszą, pełną współpracę z UKNF i wyraża nadzieję na szybkie przeprowadzenie postępowania przez UKNF oraz zatwierdzenie złożonego prospektu emitenta" - napisano w oświadczeniu JR Holding ASI. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
jendreka
Jestem na GPW od jej początków i nie znam ani jednego przypadku by knf choć raz zadziałał na korzyść akcjonariusza zwłaszcza mniekszosviowego. To tylko gra pozorów.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki