REKLAMA

KNF nałożyła 20 mln zł kary na Leszka Czarneckiego za brak wsparcia Getin Noble Bankowi

2022-09-29 18:52
publikacja
2022-09-29 18:52

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nakładającą na Leszka Czarneckiego karę pieniężną w wysokości 20 mln zł za niewykonanie zobowiązania inwestorskiego i brak działań, które doprowadziłyby do wypełnienia przez Getin Noble Bank kapitałowych wymogów regulacyjnych - poinformowała KNF w komunikacie.

KNF podała, że Czarnecki nie dochował zobowiązania inwestorskiego złożonego w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia akcji Get Bank (obecnie Getin Noble Bank), w liczbie powodującej przekroczenie 50 proc. ogólnej liczby głosów.

"11 sierpnia 2011 r. Leszek Czarnecki złożył pisemne oświadczenie, w którym zobowiązał się, że jako podmiot pośrednio dominujący wobec Get Bank SA, zapewni, aby płynność Get Bank SA, jego pozycja kapitałowa oraz wskaźnik wypłacalności utrzymywały się na satysfakcjonującym i stabilnym poziomie tak, aby Get Bank SA był zdolny wykonywać zobowiązania finansowe. Zobowiązał się w szczególności, że podejmie działania w sytuacji zagrożenia płynności lub konieczności wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku lub wyposażenia go w odpowiednie fundusze własne" - napisano w komunikacie.

"Tymczasem, mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej Banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, do dnia wydania decyzji, tj. 28 września 2022 r., Leszek Czarnecki nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej Getin Noble Bank SA" - dodano.

Komisja podała, że zobowiązanie inwestorskie obliguje Leszka Czarneckiego do udzielenia Getin Noble Bankowi realnego wsparcia kapitałowego w takim rozmiarze, jaki jest niezbędny do przywrócenia mu stabilności i adekwatności kapitałowej.

"Mogłoby to nastąpić przez dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy lub znalezienie inwestora zewnętrznego. Taka sytuacja nie nastąpiła" - podała KNF.

Leszek Czarnecki jest podmiotem dominującym, posiadającym bezpośrednio i za pośrednictwem podmiotów zależnych większość akcji w kapitale zakładowym Getin Noble Banku.

"Zarówno złożenie zobowiązania inwestorskiego, jak i trzykrotne wezwanie przez Komisję do jego realizacji, a także konieczność podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały dotyczącej dalszego istnienia Banku oraz wydanie przez Komisję odmowy zatwierdzenia planu naprawy i ustanowienie dla Banku kuratora, nie skłoniły Leszka Czarneckiego do podjęcia działań gwarantujących poprawę bardzo złej sytuacji kapitałowej Banku. Bierna postawa Leszka Czarneckiego jest w ocenie Komisja wysoce naganna i nie mogła być dłużej tolerowana" - napisano w komunikacie. Współczynnik TCR Getin Noble Banku na koniec 2021 r. wynosił 3,2 proc., wobec wymaganego poziomu 8 proc., a współczynnik Tier 1 pozostawał na poziomie 2,3 proc., wobec wymaganego poziomu 6 proc.

Na koniec I kwartału 2022 r. TCR wynosił 0,9 proc., a Tier 1 – 0,1 proc. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki