REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl. Dziś specjalne wydanie serwisu. Debata o 12:00

KNF jest otwarty na konsultacje z bankami w sprawie tworzenia rezerw

2019-10-03 12:36, akt.2019-10-03 13:12
publikacja
2019-10-03 12:36
aktualizacja
2019-10-03 13:12

Komisja Nadzoru Finansowego jest otwarta na konsultacje z zainteresowanymi bankami lub sektorem bankowym jako całością w sprawie konieczności i warunków tworzenia rezerw po orzeczeniu TSUE - poinformował Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF.

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Jacek Barszczewski zwraca uwagę, że czwartkowe orzeczenie TSUE nie oznacza automatycznej konieczności zmian oraz przekwalifikowania wszystkich walutowych umów kredytowych. Może on stanowić zachętę dla kredytobiorców do kierowania do sądów potencjalnych pozwów przeciwko bankom.

"W przypadku każdego pozwu dotyczącego umowy kredytowej bank jest obowiązany oszacować ryzyko przegrania procesu sądowego oraz utworzyć odpowiednią rezerwę zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 37 - Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe" - napisał w mailu do PAP Biznes dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF.

"Jeżeli poszczególne banki lub sektor jako całość będzie zainteresowany konsultacjami z nadzorem w tej sprawie, to nadzór jest otwarty na takie konsultacje" - dodał.

We wcześniejszym komunikacie prasowym Komisja Nadzoru Finansowego oceniła, że sektor bankowy w Polsce jest dobrze przygotowany na potencjalne skutki orzeczenia TSUE.

W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego sektor bankowy w Polsce jest dobrze skapitalizowany i bezpieczny.

"Polityka realizowana od długiego czasu przez Komisję i inne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego spowodowała, że banki z dużym udziałem kredytów walutowych zostały zobowiązane do posiadania odpowiednich kapitałów, co jest czynnikiem ograniczającym ryzyko związane z tymi kredytami. W efekcie tych działań sektor bankowy jest przygotowany na wydane 3 października 2019 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej" - napisano w komunikacie prasowym KNF.

KNF ocenia, że silna baza kapitałowa banków oznacza zdolność do absorpcji potencjalnych strat. Jest to istotny czynnik obniżający ryzyko systemowe, który pozwala na utrzymanie zaufania do systemu finansowego (w tym do sektora bankowego) i stabilnej sytuacji gospodarczej kraju.

"W świetle powyższych okoliczności Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd KNF uważają, że sektor bankowy w Polsce jest dobrze przygotowany na potencjalne skutki orzeczenia TSUE. Niezależnie od tego, organ nadzoru monitoruje i na bieżąco analizuje sytuację związaną z potencjalną zmianą linii orzeczniczej sądów powszechnych oraz politykę informacyjną banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - napisano w komunikacie.

TSUE podało w czwartkowym orzeczeniu, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Według Trybunału, prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Rozpoznający sprawę sąd okręgowy w Warszawie skierował wcześniej do Trybunału cztery pytania prejudycjalne domagając się wykładni unijnego prawa w kwestii nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Chodzi o sprawę państwa Dziubaków, którzy w 2008 r. wzięli kredyt hipoteczny na 40 lat. Bank dał im kredyt w złotym, ale indeksowany we franku szwajcarskim.

pr/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Życie z frankiem

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki