REKLAMA

KNF dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za 2021 r.

2021-12-09 14:28
publikacja
2021-12-09 14:28
KNF dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za 2021 r.
KNF dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za 2021 r.
fot. Marcin Smolinski / / Shutterstock

KNF dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za 2021 roku i utrzymała próg wypłaty do 75 proc. i do 50 proc.. Komisja określiła dodatkowe kryteria do wypłaty dywidendy dla banków z walutowymi kredytami mieszkaniowymi - podała KNF w wytycznych dywidendowych dla banków komercyjnych. KNF dopuściła także możliwość wypłaty przez ubezpieczycieli dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100 proc. zysku za 2020 r. oraz 50 proc. zysku za 2021 r. - podała KNF w komunikacie.

Komisja podała, że kwotę do wysokości 50 proc. zysku z 2021 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

- nierealizujące programu naprawczego;

- pozytywnie oceniane w ramach procesu Badania i Oceny Nadzorczej (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5);

- wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5 proc.

- posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum:

4,5 proc. + 56%*wymóg P2R3 + wymóg połączonego bufora;

- posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6 proc. + 75%*wymóg P2R + wymóg połączonego bufora;

- posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8 proc. + wymóg P2R + wymóg połączonego bufora;

Kwotę do wysokości 75 proc. zysku z 2021 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 50 proc. z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Z kolei kwotę do wysokości 100 proc. zysku z 2021 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 75 proc. z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na specyficzny, niekorzystny scenariusz makroekonomiczny dotyczący wzrostu stóp procentowych i jego wpływu na ryzyko kredytowe.

KNF podała, że dla banków posiadających istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować zgodnie z dwoma kryteriami. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki