KNF: Wynik finansowy sektora bankowego w 2016 r. spadnie o 9,6 proc.

Banki planują, że ich wynik finansowy w 2016 roku spadnie o 9,6 proc., prognozują za to wzrost wyniku odsetkowego i z prowizji - wynika z ankiety KNF przeprowadzonej wśród banków.

KNF: Wynik finansowy sektora bankowego w 2016 r. spadnie o 9,6 proc.
KNF: Wynik finansowy sektora bankowego w 2016 r. spadnie o 9,6 proc. (fot. REUTERS / FORUM)

Banki zaplanowały wzrost wyniku odsetkowego o 8,1 proc., a wyniku z tytułu opłat i prowizji o 6,7 proc. Koszty działania mają zwiększyć się o 5,8 proc. KNF podał, że na zmniejszenie wyników wpływ ma również tzw. podatek bankowy.

Dynamika rocznych przyrostów w poszczególnych kategoriach (w %)

2015

plan 2016

Wynik z tytułu odsetek

-4,3

8,1

Wynik z tytułu opłat i prowizji

-3,1

6,7

Wynik netto

-17,6

-9,6

KNF podał, że banki komercyjne planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2016 r., czego przejawem jest wzrost sumy bilansowej o 6,3 proc.

Motorem wzrostu mają pozostać kredyty sektora niefinansowego, które w ciągu roku mają zwiększyć się o 7,2 proc., podczas gdy w 2015 wzrost wyniósł 7,6 proc.

Portfel kredytów dla przedsiębiorstw wzrosnąć ma o 12 proc. rdr, kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 11,2 proc., natomiast portfel kredytów dużych przedsiębiorstw według planów ma wzrosnąć w skali sektora o 12,9 proc.

Wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych wzrosnąć ma o 8,6 proc., co, jak podał KNF, jest związane z poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu niskich stóp procentowych.

Portfel nieruchomości mieszkaniowych wzrosnąć ma o 0,8 proc, podczas gdy w 2015 roku wzrósł on o 5,6 proc.

"Jednocześnie można zauważyć kontynuację trendu ograniczania wielkości portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w CHF. Banki w 2016 r. zaplanowały zmniejszenie tego portfela o 8,9 proc." - napisano w raporcie.

KNF podał, że jakość należności w 2016 r. pozostanie bez większych zmian. Jakość portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe utrzymać się ma na stabilnym poziomie (planowany wzrost udziału kredytów z utratą wartości o 0,1 p.p. spowodowany starzeniem się portfela). W ciągu roku banki zaplanowały pogorszenie jakości portfela kredytów w CHF o 0,3 p.p. do poziomu 3,8 proc.

Banki planują lekką poprawę jakości kredytów dla dużych przedsiębiorstw (spadek NPL z 7,9 proc. do 7,7 proc. i poprawa w segmencie MŚP (spadek z 11,8 proc do 11,3 proc.) NPL portfela kredytów konsumpcyjnych ma się poprawić o 0,1 p.p. do 11,9 proc.

Banki planują przyrost depozytów sektora niefinansowego w wysokości 5,9 proc. przy czym depozyty osób prywatnych mają wzrosnąć o 7 proc. do poziomu 592,9 mld zł, a depozyty przedsiębiorstw o 4,7 proc. do poziomu 259,1 mld zł.

Fundusze własne banków mają wzrosnąć o 6,6 proc., a łączna kwota ekspozycji na ryzyko o 6,8 proc., co doprowadzić ma do nieznacznego spadku TCR z 16,46 proc. do 16,43 proc. W tym samym czasie kapitał podstawowy Tier 1 wzrosnąć ma o 2,8 proc., a wskaźnik CET 1 spadnie z 15,12 proc. do 14,56 proc.

Dynamika rocznych przyrostów w poszczególnych kategoriach (w proc.)

2015

plan 2016

Kredyty sektora niefinansowego

7,6

7,2

Kredyty konsumpcyjne

2,8

8,6

Kredyty dla przedsiębiorstw

8,3

12

Kredyty dla MŚP

6,6

11,2

Kredyty dla dużych przedsiębiorstw

10,3

12,9

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe

5,6

0,8

Depozyty sektora niefinansowego

11,8

5,9

/seb/asa

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,1% X 2017
PKB rdr 4,7% III kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 574,35 zł X 2017
Produkcja przemysłowa rdr 4,3% IX 2017

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl