KNF: Pomimo strat Getinu i Idea Banku sytuacja sektora bankowego pozostaje stabilna

2019-05-16 12:06
publikacja
2019-05-16 12:06

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że pomimo ujawnienia przez Getin Noble i Idea Bank wysokich strat za 2018 rok sytuacja sektora bankowego pozostaje stabilna, a środki deponentów pozostają bezpieczne - poinformowała Komisja w raporcie.

/ fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Komisja podała, że opublikowane pod koniec kwietnia zaudytowane wyniki jednostkowe i skonsolidowane Getin Noble oraz Idea Bank różniły się od danych niezaudytowanych przekazanych do NBP.

"Pomimo ujawnienia przez oba podmioty wysokich strat sytuacja sektora bankowego pozostaje stabilna, a środki deponentów pozostają bezpieczne. Jednocześnie UKNF podejmuje względem nich stosowne działania nadzorcze" - napisano w raporcie "Sytuacja sektora bankowego w 2018 r.

"Trzeba przy tym zaznaczyć, że wpływ wyników Getin Noble i Idea Bank na podstawowe charakterystyki sektora był ograniczony i przejawił się głównie w obniżeniu jego wyniku finansowego netto" - dodano.

KNF podała, że w nadchodzących okresach przed sektorem bankowym stoi szereg wyzwań o charakterze makroekonomicznym, regulacyjnym czy strukturalnym.

KNF ocenia, że pomimo generalnie korzystnej sytuacji w sektorze bankowym, obserwowany w minionych okresach spadek dochodów w niektórych obszarach stanowi wyzwanie dla niektórych banków i wymaga działań, które zapewnią im odpowiedni poziom zyskowności.

"(...) należy mieć też na uwadze ryzyko związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. Wprawdzie jakość tego portfela pozostaje wysoka, ale związane jest z nim m.in. ryzyko o charakterze legislacyjnym (tj. ewentualnego przyjęcia rozwiązań ustawowych mających na celu zmianę dotychczasowych warunków umów kredytowych), co mogłoby prowadzić do powstania wysokich kosztów po stronie banków" - napisano w raporcie.

"W przypadku portfela kredytów konsumpcyjnych, wyzwaniem może się okazać utrzymanie na odpowiednio niskim poziomie ryzyka związanego z wysokokwotowymi kredytami (powyżej 50 tys. zł) o długich terminach zapadalności (powyżej 5 lat)" - dodano.

Komisja oceniła, że z punktu widzenia otoczenia makroekonomicznego wyzwaniem dla banków będzie niepewność związana z osłabieniem wzrostu w globalnej gospodarce, w szczególności w strefie euro.

"Nie można też wykluczyć, że polski sektor bankowy może się w pewnym stopniu znaleźć pod wpływem problemów strukturalnych sektorów bankowych niektórych krajów UE" - napisano w raporcie.

KNF podała, że dużym wyzwaniem pozostaje środowisko niskich stóp procentowych, a do wyzwań zalicza także niepewność związaną z planowanymi zmianami w systemie emerytalnym oraz istotne zaangażowanie Skarbu Państwa w sektorze bankowym.

Kolejnym wyzwaniem jest konieczność dostosowania stawki WIBOR do Rozporządzenia PE i RE.

W opinii KNF szczególnie istotne jest wdrożenie MREL (spełnienie wymogu MREL ma nastąpić od stycznia 2023 r.), a tym samym konieczność emisji odpowiednich instrumentów spełniających kryteria MREL.

"Wprawdzie rentowność polskiego sektora bankowego nadal kształtuje się powyżej średniej w UE, ale w ostatnich latach wyraźnie się zmniejszyła, co może spowodować wzrost kosztów pozyskania odpowiednich instrumentów" - napisano w raporcie. 

seb/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Polska bankowość w liczbach

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki