REKLAMA

KGL S.A.: Zmiany w organach KGL S.A.

2023-06-01 09:40
publikacja
2023-06-01 09:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
KGL S.A.
Temat
Zmiany w organach KGL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGL S.A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2023 r. Pan Lech Skibiński złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, w którym pełnił funkcję Wiceprezesa. Rezygnacja złożona została
w związku z zamiarem powołania p. Lecha Skibińskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura p. Lecha Skibińskiego na członka Rady Nadzorczej uzyskała pozytywną aprobatę głównych akcjonariuszy Spółki.

W najbliższym czasie przewidywane jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A [NWZ],
z porządkiem obrad przewidującym zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja p. Lecha Skibińskiego złożona została ze skutkiem na moment odbycia przedmiotowego NWZ.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2023-06-01 Zbigniew Okulus Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki