REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

KGL S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy ramowej z Danish Crown A/S na dostawy opakowań

2023-02-22 17:33
publikacja
2023-02-22 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-22
Skrócona nazwa emitenta
KGL S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy ramowej z Danish Crown A/S na dostawy opakowań
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 w sprawie zawarcia umowy ramowej (dalej „Umowa”) z Danish Crown A/S, Zarząd KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej "Spółka" „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał obustronnie podpisany aneks do ww. umowy ramowej z koncernem Danish Crown A/S z siedzibą w Danii (dalej „Koncern”), którego przedmiotem jest dostarczanie przez Emitenta opakowań (tj. tacek z tworzyw sztucznych do mięsa) (dalej „Aneks”). Umowa ma charakter ramowy i na mocy Aneksu termin jej obowiązywania został wydłużony o kolejne 2 lata tj. do 28 lutego 2025 roku.

Koncern Danish Crown jest jednym z największych producentów wieprzowiny na świecie. Jest także właścicielem Zakładów Mięsnych Sokołów.

Spółka przypomina, że zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy, Spółka jest głównym dostawcą opakowań dla koncernu Danish Crown, w tym głównie dla zakładów produkcyjnych tego Koncernu zlokalizowanych na terenie Polski. Dostawy opakowań w ramach Umowy realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień i zależą od prognozowanego zapotrzebowania odbiorcy.

Ponadto, zgodnie z Umową postanowiono, że Emitent jest także preferowanym przez Koncern dostawcą opakowań mono materiałowych przy założeniu, że dysponuje odpowiednimi i konkurencyjnymi rozwiązaniami spełniającymi potrzeby Koncernu w tym zakresie.

Zarząd szacuje, że w okresie obowiązywania aneksowanej Umowy (tj. do 28 lutego 2025 r.) potencjalne przychody z tytułu realizacji dostaw opakowań do Koncernu mogą wynieść ok. 30 mln zł netto. Jednocześnie Zarząd informuje, że przychody wygenerowane za poprzedni trzyletni okres obowiązywania Umowy tj. lata 2020-2022, wniosły 43 mln zł netto.

W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian do Umowy, a warunki współpracy z Koncernem nie odbiegają od postanowień umownych stosowanych powszechnie w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-22 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2023-02-22 Lech Skibinski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki