90,00 zł
-1,32% -1,20 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-06
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 6 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji:

• Leszka Banaszak;
• Jarosława Janas;
• Andrzeja Kisielewicz;
• Janusza Marcina Kowalskiego;
• Bartosza Piechotę;
• Marka Pietrzaka;
• Agnieszkę Winnik – Kalemba;

oraz wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.:

• Józefa Czyczerskiego;
• Ireneusza Pasis;
• Bogusława Szarek.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changes in the Supervisory Board of the Company


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”) hereby
announces that the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.,
on 6 July 2018 appointed the following persons to the 10th term
Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A.:


• Leszek Banaszak;


• Jarosław Janas;


• Andrzej Kisielewicz;


• Janusz Marcin Kowalski;


• Bartosz Piechota;


• Marek Pietrzak;


• Agnieszka Winnik – Kalemba;

As well as the members elected by the employees of the KGHM Polska Miedź
S.A. Group:

• Józef Czyczerski;


• Ireneusz Pasis;


• Bogusław Szarek.


Information on the appointed Members of the Supervisory Board, as
required by the Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018
regarding current and periodic information published by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state, will be provided by the
Company at a later date in the form of an individual regulatory filing.


Legal basis: § 5 point 5 of the Decree of the Minister of Finance dated
29 March 2018 regarding current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws
of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-06 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
2018-07-06 Tomasz Maciejowski Dyrektor Naczelny Administracji
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl