90,22 zł
-2,23% -2,06 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Zgoda Zarządu na zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-01
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zgoda Zarządu na zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017, informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku wyraził zgodę na zawarcie umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 900 mln PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Umowa”).

Środki pozyskane w ramach udzielonej pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizowanych przez Spółkę projektów inwestycyjnych mających na celu modernizację procesu produkcyjnego jak i dostosowanie istniejących procesów do zmieniających się warunków górniczych, w celu poprawy wydajności jak i utrzymania ciągłości produkcji oraz implementację rozwiązań dotyczących aspektów środowiskowych.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 lat. Okres dostępności pożyczki wynosi 22 miesiące od daty jej zawarcia. Pożyczka zostanie wykorzystana w maksymalnie 4 transzach, każda transza w wysokości co najmniej 225 mln PLN. Dla każdej z transz pożyczki Spółka posiada opcję wyboru waluty ciągnienia PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego.

Pozostałe warunki Umowy są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 roku, zaplanowane jest podpisanie Umowy. Jeżeli Umowa nie zostanie podpisana w dniu 11 grudnia 2017 roku, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Management Board consent to sign a loan agreement with the European
Investment Bank


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., in reference to
regulatory filing no. 30/2017, announces that on 1 December 2017 it
consented to sign an unsecured loan agreement in the amount of PLN 900
million with the European Investment Bank (“the Agreement”).


The funds acquired through this loan will be used to finance the
investment projects being advanced by the Company, which are aimed at
modernising the production line as well as at adapting current processes
to variable mining conditions, increasing effectiveness, maintaining
production continuity and implementing solutions concerning
environmental issues.


The Agreement will be entered into for a period of 12 years. The loan
will be available for a period of 22 months from the date of signing.
The loan will be utilised to a maximum of 4 instalments, each of which
in the minimum amount of PLN 225 million. The Company has the option of
drawing each of these loan instalments in PLN, USD or EUR, with either a
fixed or variable interest rate.


The remaining terms of the Agreement are standards terms for this type
of transaction.


Moreover, the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that
the Agreement is planned to be signed on 11 December 2017. If the
Agreement is not signed on 11 December 2017, the Company will announce
this fact in a separate regulatory filing.


Legal basis: art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-01 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2017-12-01 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl