93,00 zł
4,14% 3,70 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-22
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 22 maja 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, w kwocie 1 323 766 788,38 PLN, poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Opracowując rekomendację, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wziął pod uwagę przede wszystkim aktualną oraz prognozowaną sytuację finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ze szczególnym uwzględnieniem poziomu planowanych krajowych wydatków inwestycyjnych przy wysokim poziomie zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższy wniosek Zarządu uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board’s recommendation regarding the appropriation of
profit for 2017


On 22 May 2018, the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. adopted a
resolution in which it recommends that the Ordinary General Meeting of
KGHM Polska Miedź S.A. adopts a resolution on appropriation of profit
for financial year 2017, in the amount of PLN 1 323 766 788.38, by
transferring the entirety of it to the Company’s reserve capital.


In developing its recommendation, the Management Board of KGHM Polska
Miedź S.A. took into consideration mainly the current and forecasted
financial condition of the KGHM Polska Miedź S.A. Group, with special
consideration paid to the planned cash expenditures in Poland and the
high debt level of the KGHM Polska Miedź S.A. Group.


The above recommendation of the Management Board was positively reviewed
by the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A.


The final decision regarding the appropriation of KGHM Polska Miedź
S.A.’s profit for financial year 2017 will be made by the Ordinary
General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-22 Rafał Pawełczak Prezes Zarządu
2018-05-22 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl