90,00 zł
-1,32% -1,20 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Decyzja federalna dotycząca projektu Ajax

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-28
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Decyzja federalna dotycząca projektu Ajax
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017, informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (Gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax ze względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki projektu dla środowiska.

Ajax to zaawansowany projekt miedziowo-złotowy zlokalizowany w pobliżu Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej. Projekt jest własnością KGHM Ajax Mining Inc. („KGHM Ajax”), spółki joint venture należącej do KGHM Polska Miedź S.A. (80%) oraz Abacus Mining and Exploration Corporation (20%).

KGHM Ajax po zapoznaniu się z argumentacją decyzji federalnej, w połączeniu z uprzednio wydaną decyzją prowincjonalną, rozważy podjęcie kolejnych kroków.

Ze względu na aktualizację wyceny projektu Ajax na dzień 31 grudnia 2017 roku, w której - zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny – KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła wartość posiadanych przez KGHM Ajax nieruchomości jako górną granicę dla ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów KGHM Ajax, nie przewiduje się wpływu przedmiotowej decyzji na wartość odzyskiwalną projektu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Federal decision received regarding the Ajax Project


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., in reference to
regulatory filing no. 34/2017, announces that on June 27, 2018, the
Government of Canada, through the Governor-in-Council (Cabinet) issued a
negative decision regarding the Ajax project as the project is likely to
cause significant adverse environmental effects.


The Ajax Project is an advanced stage proposed copper-gold mine located
near Kamloops, British Columbia. The project is owned by KGHM Ajax
Mining Inc. (“KGHM Ajax”), a joint venture company owned by KGHM Polska
Miedź S.A. (80%) and Abacus Mining and Exploration Corporation (20%).


Following a review of the federal decision, in conjunction with the
previously issued provincial decision, KGHM Ajax will consider the next
steps to be taken.


With respect to the updated valuation of the Ajax project as at 31
December 2017, in respect of which - in accordance with the prudent
valuation principle – KGHM Polska Miedź S.A. adopted the value of real
estate of KGHM Ajax as the upper limit in setting the recoverable amount
of the assets of KGHM Ajax, this decision is not expected to have an
impact on the recoverable amount of the project.


Legal basis: art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-28 Rafał Pawełczak Prezes Zarządu
2018-06-28 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl