349,0000 zł
2,95% 10,0000 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2019_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_i_grupy_kapitalowej_GK_SA_w_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_sprawozdan_przez_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody netto ze sprzedaży 3 203 665 2 993 453 744 727 701 552
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 384 887 337 667 89 471 79 136
III. Zysk (strata) brutto 363 697 316 681 84 545 74 218
IV. Zysk (strata) netto 295 435 268 463 68 677 62 918
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 294 894 268 233 68 551 62 864
VI. Całkowity dochód (strata) netto 304 773 257 094 70 848 60 253
VII. Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 304 232 256 864 70 722 60 199
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 562 827 293 285 130 835 68 735
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -243 846 -228 709 -56 685 -53 601
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -316 070 -42 808 -73 474 -10 033
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 2 911 21 768 677 5 102
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 30,85 28,12 7,17 6,59
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 30,80 28,09 7,16 6,58
XIV. Pozycje bilansu 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XV. Aktywa razem 2 778 510 2 779 848 652 462 646 476
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 300 005 1 382 806 305 273 321 583
XVII. Zobowiązania długoterminowe 560 337 314 663 131 581 73 177
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 739 668 1 068 143 173 692 248 405
XIX. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 477 173 1 396 251 346 876 324 710
XX. Kapitał akcyjny 67 825 67 763 15 927 15 759
XXI. Liczba akcji 9 569 947 9 545 447 9 569 947 9 545 447
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 154,36 146,27 36,25 34,02
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 154,18 145,95 36,21 33,94
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA.pdf2019_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA.pdf 2019_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_spółki_i_grupy_kapitałowej_GK_SA_w_2019_roku.pdfSprawozdanie_Zarządu_z_działalności_spółki_i_grupy_kapitałowej_GK_SA_w_2019_roku.pdf 2019_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_spółki_i_grupy_kapitałowej_Grupy_Kety_SA
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej.pdfInformacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej.pdf Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej
Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Ocena sprawozdań przez RN.pdfOcena sprawozdań przez RN.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2020-03-26 Rafał Warpechowski Członek Zarządu
2020-03-26 Tomasz Grela Członek Zarządu
2020-03-26 Piotr Wysocki Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Andrzej Stempak Prezes Zarządu Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.