312,0000 zł
-1,11% -3,5000 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2018_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_i_grupy_kapitalowej_Grupy_Kety_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_Firmy_Audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody netto ze sprzedaży 2 993 453 2 642 613 701 552 622 568
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 337 667 301 238 79 136 70 968
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 316 681 293 989 74 218 69 260
IV. Zysk (strata) netto 268 463 236 629 62 918 55 747
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 268 233 236 872 62 864 55 804
VI. Całkowity dochód (strata) netto 257 094 233 438 60 253 54 995
VII. Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 256 864 233 681 60 199 55 053
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 293 287 276 075 68 735 65 040
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -228 709 -187 266 -53 601 -44 118
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -42 809 -84 839 -10 033 -19 987
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 21 769 3 970 5 102 935
XII. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 28,12 24,95 6,59 5,88
XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 28,09 24,80 6,58 5,84
XIV. POZYCJE BILANSU 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XV. Aktywa razem 2 779 848 2 499 376 646 476 599 241
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 382 806 1 135 998 321 583 272 363
XVII. Zobowiązania długoterminowe 314 663 270 103 73 177 64 759
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 068 143 865 895 248 405 207 604
XIX. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 397 042 1 363 378 324 893 326 879
XX. Kapitał akcyjny 67 763 67 704 15 759 16 232
XXI. Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 146,36 143,19 34,04 34,33
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 146,04 142,63 33,96 34,20
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA.pdf2018_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r.
2018_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_spółki_i_grupy_kapitałowej_Grupy_Kety_SA.pdf2018_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_spółki_i_grupy_kapitałowej_Grupy_Kety_SA.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 r.
Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfSprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Sprawozdanie biegłego z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej.pdfInformacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej.pdf Informacja Zarządu dotycząca Firmy Audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-03 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2019-04-03 Adam Piela Członek Zarządu
2019-04-03 Piotr Wysocki Członek Zarządu
2019-04-03 Tomasz Grela Członek Zarządu
2019-04-03 Rafał Lechowicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-03 Andrzej Stempak Prezes Zarządu Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.