KETY: Przegląd opcji strategicznych w celu aktualizacji planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej

2019-01-23 17:31
publikacja
2019-01-23 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-23
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Przegląd opcji strategicznych w celu aktualizacji planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent" ) informuje, że 23 stycznia 2019 roku po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych (dalej: Proces) mającego na celu opracowanie strategii rozwoju Spółki na najbliższe lata.
Proces będzie dotyczył zakresu prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową działalności gospodarczej. Zarząd Spółki dokona oceny i analizy pozycji konkurencyjnej segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej, uwarunkowań rynkowych, potencjału dalszego rozwoju organicznego Grupy Kapitałowej oraz dalszego rozwoju Grupy poprzez akwizycje lub dezinwestycje. Jednocześnie Zarząd dokona przeglądu posiadanych przez Grupę aktywów i obszarów działalności pod kątem ich znaczenia dla długoterminowych celów strategicznych, mając na uwadze interes akcjonariuszy.
Rezultaty i wnioski przeglądu opcji strategicznych mogą posłużyć Zarządowi do aktualizacji planów strategicznych Spółki.
Zarząd informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnych opcji i nie ma pewności, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu Procesu w zakresie wymaganym przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-23 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2019-01-23 Adam Piela Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki