REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

KERDOS GROUP: Informacja poufna - ustanowienie zastawu rejestrowego na znakach towarowych i udziałach spółki zależnej

2016-03-25 17:16
publikacja
2016-03-25 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-25
Skrócona nazwa emitenta
KERDOS GROUP
Temat
Informacja poufna - ustanowienie zastawu rejestrowego na znakach towarowych i udziałach spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki KERDOS GROUP S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu numer 9/2016 z dnia 25.02.2016 r. informuje, że Spółka otrzymała postanowienia Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy Wydział XI Gospodarczy-Rejestru Zastawów o ustanowieniu zastawu rejestrowego ustanawianego na rzecz spółki Polska Ekologia sp. z o.o. na:
i) stanowiących własność Spółki 27.329 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) udziałach, każdy o równej wartości nominalnej wynoszącej 50 zł w Dayli Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji,
ii) prawach z rejestracji następujących znaków towarowych:
- numer 414843 DAYLI my shop (słowno-graficzny),
- numer 421400 Dayli mój sklep.
Umowa zastawu stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu ramowej umowy pożyczki zawartej przez Emitenta (jako pożyczkobiorcę) ze spółką Polska Ekologia Sp. z o.o. (pożyczkodawcą). Najwyższa suma zabezpieczenia określona umową zastawu wynosi 3,8 mln PLN.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-25 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu Romuald Kalyciok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki