REKLAMA

KE podwyższa szacunek polskiej inflacji

2020-02-13 11:00
publikacja
2020-02-13 11:00

Komisja Europejska podtrzymała szacunki wzrostu PKB Polski na 2020 r. i 2021 r. na poziomie 3,3 proc. dla każdego z okresów - wynika z zimowych prognoz Komisji Europejskiej. KE lekko - o 0,1 pkt. proc. - podwyższyła szacunek inflacji wg HICP na 2020 r. do 2,7 proc. rdr.

/ fot. everything possible / Shutterstock

Bilans czynników ryzyka dla prognozy PKB jest wg KE zrównoważony.

KE w zimowej rundzie nie przedstawia prognoz innych wskaźników makro.

"Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej pozostanie wysoka w 2020 r., a napędzać ją będzie sprzyjająca sytuacja na rynku pracy, stymulacja fiskalna oraz wysokie zaufanie konsumentów. Oczekuje się, że utrzymujący się wzrost płac będzie wspierać spożycie prywatne, choć wyższa inflacja będzie obniżać siłę nabywczą gospodarstw domowych" - napisano w raporcie.

"Inwestycje prywatne mocno wzrosły w 2019 r., jednak ich dynamika wypłaszaczy się w horyzoncie prognozy w obliczu utrzymujących się barier dla inwestycji. Jednocześnie wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych będzie istotnym czynnikiem wspierającym inwestycje prywatne, zwłaszcza w przypadku maszyn i wyposażenia" - dodano.

KE prognozuje, że dynamiki importu i eksportu Polski stopniowo będą spowalniać, przy wyższym tempie wzrostu importu z uwagi na siłę konsumpcji wewnętrznej.

W odniesieniu do sytuacji inflacyjnej KE wskazała, że za ograniczoną presję inflacyjną w Polsce odpowiadać będzie prognozowana, obniżająca się ścieżka cen ropy naftowej na światowych rynkach, przy wyższej niż w poprzednich latach dynamice cen żywności i usług oraz mocnym wzroście cen prądu w 2020 r.

Prognoza wzrostu PKB w UE podtrzymana; wirus głównym ryzykiem

Komisja Europejska podtrzymała w zimowej rundzie prognozy wzrostu gospodarczego w UE w latach 2020-21 na poziomie 1,4 proc., a dla eurolandu 1,2 proc. Głównym czynnikiem ryzyka wg KE jest epidemia koronawirusa w Chinach.

"Wybuch i rozprzestrzenianie się koronawirusa 2019-nCoV oraz jego wpływ na zdrowie publiczne, życie ludzkie oraz aktywność gospodarczą jest źródłem coraz większych obaw. Niepewność wobec okresu trwania oraz skali epidemii zwiększa niepewność wobec krótkoterminowych perspektyw dla gospodarki Chin i innych krajów" - napisano.

"Według bazowego założenia epidemia osiągnie swój szczyt w I kwartale, przy relatywnie ograniczonych skutkach dla świata i poprawą sytuacji w kolejnych kwartałach. Czas trwania epidemii oraz wprowadzane środki zaradcze stanowią kluczowy czynnik ryzyka" - dodano.

KE wskazała, że gospodarcze skutki epidemii wirusa dla innych krajów niż Chiny mogą być większe i trwać dłużej, jeżeli wirus rozprzestrzeni się po świecie lub dojdzie do zakłóceń w globalnych łańcuchach wartości.

"Im dłużej będzie trwać epidemia, tym wyższe prawdopodobieństwo, że wpłynie ona na sentyment w gospodarce oraz bardziej ogólnie na globalne warunki finansowania, co mogłoby wpłynąć na bezpośrednie zaburzenia od strony popytowej (...) i podażowej" - napisano

KE podwyższyła prognozę inflacji HICP dla eurolandu w 2020 r. do 1,3 proc. z 1,2 proc., a na 2021 r. do 1,4 proc. z 1,3 proc.

Dla całej UE zrewidowała szacunki HICP na 2020 r. do 1,5 proc. z 1,4 proc., a na 2021 r. utrzymała 1,6 proc.

KE zaznaczyła, że prognozy na 2021 r. opierają się na wyłącznie technicznym założeniu, że relacje handlowe między UE a Wlk. Brytanią pozostaną w obecnym kształcie (do końca 2020 r. UK musi zawrzeć porozumienie handlowe z UE).

tus/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
bankierro
Wszystko mamy pod kontrola. Potrzymaj piwo

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki