REKLAMA

KCI: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia

2020-08-25 16:50
publikacja
2020-08-25 16:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie__o_zwolaniu_NZW_KCI_SA_21092020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KCI_NWZ_21092020_projekty_uchwal_ostat.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NWZ_KCI_S.A._-_21.09.2020_-_FORMULARZE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NWZ_KCI_S.A._-_21.09.2020_-_AKCJE_INFO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-25
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r., w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia spraw w porządku obrad, złożonym przez spółkę Gremi International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, tj. akcjonariusza reprezentującego więcej, niż 1/20 kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 i art. 402 (1) k.s.h. § 1 i 2, w związku z art. 398 k.s.h. zwołuje
na dzień 21 września 2020 r. (poniedziałek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się o godz. 9.00 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informację o liczbie akcji i głosów.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NZW KCI SA_21092020.pdfOgłoszenie o zwołaniu NZW KCI SA_21092020.pdf ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia KCI SA
KCI_NWZ 21092020_projekty uchwał_ostat.pdfKCI_NWZ 21092020_projekty uchwał_ostat.pdf projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA
NWZ KCI S.A. - 21.09.2020 - FORMULARZE.pdfNWZ KCI S.A. - 21.09.2020 - FORMULARZE.pdf formularze
NWZ KCI S.A. - 21.09.2020 - AKCJE INFO.pdfNWZ KCI S.A. - 21.09.2020 - AKCJE INFO.pdf indormacja o liczbie akcji i głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-25 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki