REKLAMA
PIT 2023

KCI: Zawiadomienie o wygaśnięciu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI SA

2023-10-25 17:15
publikacja
2023-10-25 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
info_GH_GISARL_i_GISA_do_KCI_art_69_ust_2_znaczne_pakiety_wygaśnięcie_zastawu_9891197_akcji_KCI_20102023.T.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Powiadomienie_GISarl_art._19_ust._1_MAR_20102023_wygaśnięcie_zastawu_na_9891197_KCI_potw_z_KNF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-25
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zawiadomienie o wygaśnięciu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 25.10.2023 r. od akcjonariusza Emitenta, spółki Gremi International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Polski za pośrednictwem Gremi International S.a.r.l. (Sp. zo.o.) Oddział w Polsce z siedzibą w Karniowicach, zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1a) i ust. 4 w zw. z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.) - o wygaśnięciu w dniu 20.10.2023 r. zastwu rejestrowego na 9.891.197 akcjach zdematerializowanych na okaziciela spółki KCI S.A., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 20 października 2022 r.
Treść zawiadomień w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
info GH GISARL i GISA do KCI_art 69 ust 2 znaczne pakiety_wygaśnięcie zastawu 9891197 akcji KCI_20102023.T.pdfinfo GH GISARL i GISA do KCI_art 69 ust 2 znaczne pakiety_wygaśnięcie zastawu 9891197 akcji KCI_20102023.T.pdf
Powiadomienie GISarl_art. 19 ust. 1 MAR_20102023_wygaśnięcie zastawu na 9891197 KCI_potw z KNF.pdfPowiadomienie GISarl_art. 19 ust. 1 MAR_20102023_wygaśnięcie zastawu na 9891197 KCI_potw z KNF.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-25 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki