REKLAMA

KCI: Zawiadomienie o ustanowieniu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI SA

2022-10-11 16:59
publikacja
2022-10-11 16:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
info_GISA_do_KCI_art_69a_ust_3_znaczne_pakiety_11102022_zastaw_na_17.275.790_akcjach_KCI.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Powiadomienie_GISA_art._19_ust._1_MAR_11102022_zastaw_na_17275790_KCI_potw_z_KNF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-11
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zawiadomienie o ustanowieniu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 11.10.2022 r. od akcjonariusza Emitenta, spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach, zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 w zw. z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.) - o ustanowieniu zastawu rejestrowego na 17.275.790 akcjach zdematerializowanych na okaziciela spółki KCI S.A.
Treść zawiadomień w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
info GISA do KCI_art 69a ust 3 znaczne pakiety 11102022_zastaw na 17.275.790 akcjach KCI.pdfinfo GISA do KCI_art 69a ust 3 znaczne pakiety 11102022_zastaw na 17.275.790 akcjach KCI.pdf
Powiadomienie GISA_art. 19 ust. 1 MAR_11102022_zastaw na 17275790 KCI_potw z KNF.pdfPowiadomienie GISA_art. 19 ust. 1 MAR_11102022_zastaw na 17275790 KCI_potw z KNF.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-11 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki