REKLAMA

KCI: Zawiadomienie o ustanowieniu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI SA

2021-08-03 11:10
publikacja
2021-08-03 11:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
info_GISA_do_KCI_art_69a_ust_3_znaczne_pakiety_02082021_zastaw_na_7.205.128_akcjach_KCI.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-03
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zawiadomienie o ustanowieniu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 02.08.2021 r. od akcjonariusza Emitenta, spółki Gremi Inwestycje S.A. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 w zw. z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) o ustanowieniu zastawu rejestrowego na 7.205.128 akcjach zdematerializowanych na okaziciela spółki KCI S.A.

Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
info GISA do KCI_art 69a ust 3 znaczne pakiety 02082021_zastaw na 7.205.128 akcjach KCI.pdfinfo GISA do KCI_art 69a ust 3 znaczne pakiety 02082021_zastaw na 7.205.128 akcjach KCI.pdf zawiadomienie akcjonariuza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-03 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki