REKLAMA

KCI: Zawiadomienie o udziale w głosach

2020-09-11 17:05
publikacja
2020-09-11 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20200910_Zawiadomienie_o_przekroczeniu_5%_ogolnej_liczby_glosow_w_KCI_S.A._przez_pelnomocnika_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-11
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zawiadomienie o udziale w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. dalej "Emitent" informuje o wpłynięciu w dniu 11.09.2020 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" informacji o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce KCI S.A. przez pełnomocnika, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki KCI S.A. bez wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że uprawnienie zawiadamiającego do reprezentowania mocodawców nie zostało w całości zweryfikowane.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Załączniki
Plik Opis
20200910 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w KCI S.A. przez pełnomocnika_1.pdf20200910 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w KCI S.A. przez pełnomocnika_1.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-11 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki