REKLAMA

KCI: Zawarcie Umowy Kredytu

2023-06-06 20:28
publikacja
2023-06-06 20:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-06
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zawarcie Umowy Kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 05 czerwca 2023 roku Spółka zawarła Umowę Kredytu z mBank SA.
Przedmiotem Umowy jest udzielenie kredytu w kwocie 12.000.000,00 zł. Celem kredytu jest inwestycja polegająca na nabywaniu akcji.
Umowa obowiązuje do wcześniejszej z dat: (i) daty przypadającej w drugą rocznicę pierwszego Wykorzystania Kredytu lub do dnia 30 lipca 2025 r.
Kredyt zabezpieczony jest do kwoty równej 150% zaangażowania umową zastawu finansowego na Rachunkach Inwestycyjnych i Bankowych Emitenta, blokadą na posiadanych przez Emitenta akcjach Gremi Media S.A. oraz na akcjach nabywanych za środki z kredytu oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 K.p.c.

Pozostałe warunki Umowy Kredytu nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów.

Umowa Kredytu została uznana za istotną ze względu na to, że stanowi ona instrument zarządzania płynnością finansową, związany ze zwiększeniem skali działalności Emitenta w zakresie realizacji „Strategii działalności inwestycyjnej Spółki KCI S.A. na lata 2019-2030”, zaktualizowanej w maju 2021 r. i podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2021 z dnia 19 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-06 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki