REKLAMA

KCI: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

2020-08-24 14:15
publikacja
2020-08-24 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GI_sarl_żądanie_zwolania_NWZ_KCI_(2020-08-21).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekt_uchwal_Part_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-24
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od akcjonariusza Gremi International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającego, zgodnie z przesłanym świadectwem depozytowym 23,7 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, pismo dotyczące żądania niezwłocznego zwołania na podstawie art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
GI sarl_żądanie_zwołania_NWZ KCI_(2020-08-21).pdfGI sarl_żądanie_zwołania_NWZ KCI_(2020-08-21).pdf danie zwołania NWZ złożone przez akcjonariusza Gremi International Sarl
projekt uchwał_Part_1.pdfprojekt uchwał_Part_1.pdf projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-24 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki