REKLAMA

KCI: Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o unieważnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia zarządu do zmiany rynku notowań akcji Spółki KCI S.A. z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynek NewConnect

2020-12-16 10:37
publikacja
2020-12-16 10:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-16
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o unieważnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie upoważnienia zarządu do zmiany rynku notowań akcji Spółki KCI S.A. z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynek NewConnect
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 7.04.2017 r. oraz raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 20.07.2018 , Zarząd KCI S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7.12.2020 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I AGa 512/18 wydał wyrok w sprawie z powództwa Marii Thiele, Radosława Kędziora i Piotra Szczęsnego o uchylenie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia zarządu do zmiany rynku notowań akcji Spółki KCI S.A. z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynek NewConnect, w którym uwzględnił apelację Spółki od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 lipca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał, że do przeniesienia rynku notowań akcji z Giełdy Papierów Wartościowych na alternatywny systemu obrotu NewConnect nie znajdował zastosowania na zasadzie analogii art. 91 ustawy o ofercie publicznej w brzmieniu sprzed nowelizacji obowiązującej od dnia 30 listopada 2019 r. Sąd stwierdził, że uchwała – wbrew twierdzeniom strony powodowej – nie była dotknięta wadą nieważności i na moment jej powzięcia nie było wymagane uprzednie ogłoszenie wezwania, jak również przeprowadzenie procedury delistingu. W konsekwencji wyrok Sądu pierwszej instancji, w którym stwierdzono nieważność uchwały z uwagi na niezastosowanie wskazanego przepisu ustawy, musiał zostać zmieniony, a powództwo w tym zakresie oddalone.

Sąd Okręgowy w Krakowie będzie musiał zbadać podstawy do uchylenia uchwały, czego nie zrobił stwierdzając błędnie jej nieważność.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-16 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki