REKLAMA

KCI: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 23.06.2022 r.

2022-07-05 22:01
publikacja
2022-07-05 22:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 23.06.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A "Emitent" informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku i zakończonym po przerwie w dniu 5 lipca 2022 r. akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów były spółki:
- Gremi International S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, której przysługiwało 20 314 806 głosów stanowiących 47,20% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 29,62%;
- Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach, której przysługiwało 22 706 755 głosów stanowiących 52,76 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 33,11%.

Łącznie podmiotom Grupy Gremi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 r. przysługiwało 43 040 261 głosów, stanowiących 99,9(9)% głosów biorących udział na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a 2 akcjonariuszom mniejszościowym biorącym udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KCI SA przysługiwało 4 głosy. Udział głosów akcjonariuszy mniejszościowych uczestniczących w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 r., wyniósł 0,000009%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-05 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki