REKLAMA
WEBINAR

KCI: Uzupełnienie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna zwołane na 19 czerwca 2023 r.

2023-05-31 20:05
publikacja
2023-05-31 20:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_RN_KCI_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
wniosek_Zarzadu_KCI_SA_podzial_zysku_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_1_05_2023_przyjecie_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2022_z_22_05_2023_sprawozdanie_signDH.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KCI_S.A._RBR_2022_-_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_KPFK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Uzupełnienie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna zwołane na 19 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 19 czerwca 2023 r., Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie RN KCI za 2022.pdfSprawozdanie RN KCI za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI SA z działalności w 2022 r.
wniosek Zarządu KCI SA_podział zysku za 2022.pdfwniosek Zarządu KCI SA_podział zysku za 2022.pdf wniosek zarządu o podział zysku za 2022
Uchwała RN 1_05_2023 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach 2022 z 22 05 2023_sprawozdanie_signDH.pdfUchwała RN 1_05_2023 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach 2022 z 22 05 2023_sprawozdanie_signDH.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI SA z wynagrodzeń w 2022 r.
KCI S.A. RBR 2022 - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach KPFK.pdfKCI S.A. RBR 2022 - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach KPFK.pdf Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej KCI SA z wynagrodzeń w 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki