REKLAMA

KCI: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu

2021-07-14 13:47
publikacja
2021-07-14 13:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-14
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. (Emitent), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 21.06.2021 roku, podjęte po przerwie w dniu 1.07.2021 i 16/2021 z dnia 2 lipca 2021 w sprawie Wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14 lipca 2021 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie Artykułu 18.1. Statutu Emitenta podjęła uchwały o wyborze:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Doroty Hajdarowicz
- na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Hajdarowicza

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

1. Dorota Hajdarowicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Kazimierz Hajdarowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Grzegorz Hajdarowicz – Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Zdebski – Członek Niezależny Rady Nadzorczej
6. Dariusz Bąk – Członek Niezależny Rady Nadzorczej
7. Grażyna Cisło – Członek Niezależny Rady Nadzorczej

Jednocześnie w dniu 14 lipca 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani dotychczasowi jego członkowie tj.:

1. Grażyna Cisło - Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny Komitetu Audytu,
2. Andrzej Zdebski - Członek niezależny Komitetu Audytu,
3. Kazimierz Hajdarowicz - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-14 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki