REKLAMA

KCI: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 23.07.2022 roku, podjęte po przerwie w dniu 5.07.2022

2022-07-05 21:55
publikacja
2022-07-05 21:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZ_KCI_23.06.2022_uchwaly_po_przerwie_w_dn_05.07.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 23.07.2022 roku, podjęte po przerwie w dniu 5.07.2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2022 r. wznowiło w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 8.00 obrady po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 z dnia 23.06.2022 r. - o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
Zarząd KCI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 lipca 2022 r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Spółka ponadto informuje, że:
- Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
- nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie,
- podczas obrad II części Walnego Zgromadzenia, po udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy w I części Walnego Zgromadzenia, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu trybie art. 429 § 1 ksh,
- żaden z akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwałom i nie zgłosił sprzeciwu,

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
ZWZ KCI 23.06.2022 uchwały po przerwie w dn 05.07.2022.pdfZWZ KCI 23.06.2022 uchwały po przerwie w dn 05.07.2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-05 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki