REKLAMA

KCI: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 12.06.2020 roku, podjęte po przerwie w dniu 22.06.2020

2020-06-22 19:39
publikacja
2020-06-22 19:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_KCI_22.06.2020_2cz._uchwaly_po_przerwie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen_KCI_uchwalona.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-22
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na
12.06.2020 roku, podjęte po przerwie w dniu 22.06.2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki KCI S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 czerwca 2020 r. wznowiło w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 8.00 obrady po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 z dnia 12.06.2020 r. - o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 11/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. Zarząd KCI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2020 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Spółka informuje, że:
- Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
- nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie,
- podczas obrad II części Walnego Zgromadzenia, po udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy w I części Walnego Zgromadzenia, jeden z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do protokołu trybie art. 429 § 1 ksh. Ponadto, dwóch akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2019.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI 22.06.2020 2cz. uchwały po przerwie.pdfZwyczajne Walne Zgromadzenie KCI 22.06.2020 2cz. uchwały po przerwie.pdf treść uchwał podjętych przez ZWZ KCI SA w dniu 22.06.2020 (po przerwie)
Polityka Wynagrodzeń KCI_uchwalona.pdfPolityka Wynagrodzeń KCI_uchwalona.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-22 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki