REKLAMA

KCI: Korekta raportu bieżącego ESPI 13/2020 dot. Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 12.06.2020 roku, podjętych po przerwie w dniu 22.06.2020

2020-06-23 13:21
publikacja
2020-06-23 13:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_KCI_22.06.2020_2cz._uchwala_nr_6_po_przerwie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-23
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI 13/2020 dot. Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 12.06.2020 roku, podjętych po przerwie w dniu 22.06.2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki KCI S.A. ("Spółka") informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2020 r., podjętej po przerwie w dniu 22 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku omyłkowo podano w § 1 pkt 1) uchwały wartość sumy bilansowej. Prawidłowy § 1 pkt. 1) przedmiotowej uchwały powinien brzmieć:

1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 444.674.510,42 zł (czterysta czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziesięć złotych czterdzieści dwa grosze).

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego i podjętych uchwał pozostaje bez zmian.

Zarząd KCI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz z wynikami głosowania nad tą uchwałą.
Załączniki
Plik Opis
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI 22.06.2020 2cz. uchwała nr 6 po przerwie.pdfZwyczajne Walne Zgromadzenie KCI 22.06.2020 2cz. uchwała nr 6 po przerwie.pdf treść prawidłowego brzmienia Uchwały nr 6 ZWZ KCI SA podjętej w dniu 22.06.2020 r. wraz z wynikami głosowań

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-23 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki