REKLAMA

KCI: Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA / Spełnienie warunków zawarcia umowy sprzedaży pakietu akcji Gremi Media S.A.

2020-06-23 17:28
publikacja
2020-06-23 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-23
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA / Spełnienie warunków zawarcia umowy sprzedaży pakietu akcji Gremi Media S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2020 Zarząd KCI S.A. („Emitent”) informuje, że spełnione zostały warunki zawieszające Transakcji wskazanej w powyższym Raporcie, w tym doszło do przeniesienia pakietu 114.000 akcji serii B zdematerializowanych na okaziciela spółki zależnej Gremi Media S.A. notowanych na rynku New Connect, stanowiących 6,67 % w kapitale zakładowym i dających 5,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. do spółki celowej SPV – Digital Investment Platform S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, a w efekcie w ramach closingu Transakcji spółka FBNK Finance S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu nabyła 100% udziałów SPV.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-23 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki