WAŻNE

KCI: Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA

2020-01-23 18:16
publikacja
2020-01-23 18:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-23
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do Strategii działalności inwestycyjnej spółki KCI S.A. na lata 2019-2030, przyjętej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r., podanej do wiadomości raportem bieżącym nr 19/2019, Zarząd KCI S.A. "Emitent" informuje, że Zarząd Spółki KCI S.A. w dniu 22 stycznia 2020 r. dokonał transakcji sprzedaży kolejnego pakietu akcji Spółki zależnej Gremi Media S.A. nowemu prywatnemu inwestorowi. Transakcja została zrealizowana poza systemem obrotu i dotyczyła sprzedaży pakietu akcji w ilości 17.080 szt. po cenie 147 zł za sztukę.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-23 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki