REKLAMA

KCI: Doręczenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

2020-12-22 16:01
publikacja
2020-12-22 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-22
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat

Doręczenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. do Spółki wpłynął nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy w dniu 14 grudnia 2020 r. („Nakaz Zapłaty”) na skutek pozwu w postępowaniu nakazowym o zapłatę kwoty 5.368.803,64 zł, wniesionego przez Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp. k. z siedzibą w Sosnowcu („CNT”).
Po analizie treści pozwu, w związku z ewidentnym nadużyciem prawa ze strony CNT, Spółka zdecydowała o podjęciu kroków prawnych w celu obrony swoich praw i interesów, oraz zniweczeniu skutków w/w Nakazu Zapłaty, w szczególności, pismem z dnia 22 grudnia 2020 roku Spółka złożyła wniosek o ograniczenie przez Sąd Okręgowy w Krakowie zabezpieczenia wynikającego z Nakazu Zapłaty oraz wniosek ewentualny o uchylenie nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia. Ponadto, pismem z dnia 22 grudnia 2020 r. Spółka złożyła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące CNT.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-22 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki