REKLAMA

KBJ Spółka Akcyjna: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego KBJ oraz rejestracja zmiany statutu

2021-04-15 16:48
publikacja
2021-04-15 16:48
Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 8 kwietnia 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego drodze emisji 100.000 szt. akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda w granicach kapitału docelowego. O emisji akcji serii G Zarząd Spółki informował raportem bieżącym EBI nr 20/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Po rejestracji akcji serii G kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.790.792,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:
a) 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie § 5 ust 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.690.792,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote)i dzieli się na:
a) 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”
przez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.790.792,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:
1) 1.364.052 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
2) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
3) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”

Tekst jednolity zarejestrowanego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210415_164824_0000132838_0000128769.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki