REKLAMA

KBJ S.A.: Zawarcie umowy z MON dot. dostawy usług wsparcia technicznego

2021-12-31 14:45
publikacja
2021-12-31 14:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-31
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Zawarcie umowy z MON dot. dostawy usług wsparcia technicznego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje informację dotyczącą zawarcia, w dniu 30 grudnia 2021 r., umowy nr. 174/Z-SR/2021 z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) dotyczącej świadczenia usług wsparcia technicznego w ramach programu licencjonowania grupowego SAP (Umowa). Umowa została zawarta w ramach umowy ramowej o której Emitent informował w komunikacie ESPI 13/2021 z dn. 15 kwietnia 2021 r.

Umowa dotyczy dostawy usług wsparcia technicznego w ramach programu licencjonowania grupowego SAP i będzie realizowana w okresie 01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2023 r. Całkowita wartość Umowy w dwuletnim okresie realizacji przekracza kwotę 34 mln zł brutto.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-31 Artur Jedynak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki