REKLAMA

KBJ S.A.: Wybór oferty – postępowanie ws. kontraktu dla PSG

2021-04-22 17:32
publikacja
2021-04-22 17:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Wybór oferty – postępowanie ws. kontraktu dla PSG
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 8 marca 2021 r., informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję o wyborze oferty Spółki w postępowaniu publicznym prowadzonym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. (PSG, Zamawiający) dot. Zawarcia umowy na usługę modyfikacji i rozwoju eksploatacyjnego aplikacji środowiska SAP w obszarach SAP ERP, SAP CRM, SAP BCM (Postępowanie).

W dniu 8 marca 2021 r. Spółka powzięła informację z otwarcia ofert, zgodnie z którą w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Zamawiający wybrał wszystkie trzy oferty do zawarcia umowy ramowej.

Całkowity budżet Zamawiającego na realizację trzech Umów wynosi 24,169 mln zł brutto. Podpisanie Umowy nastąpi w terminie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o podpisaniu umowy Emitent poinformuje odrębnym komunikatem.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Artur Jedynak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki