REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KBJ S.A.: Rekomendacja Zarządu KBJ S.A. odnośnie podziału zysku za 2020 r.

2021-06-29 17:29
publikacja
2021-06-29 17:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu KBJ S.A. odnośnie podziału zysku za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. podjął decyzję, iż będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2020 w wysokości 3.554.586,07 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 07/100) przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

Rekomendacja przeznaczenia całości zysku za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki wynika z planów inwestycyjnych Emitenta. Struktura wyniku Spółki za rok 2020 zawiera wynik operacyjny, tj. wynik na działalności podstawowej, zysk z jednostek podporządkowanych oraz aktualizację wartości aktywów. W związku z powyższym realizacja strategii dalszego wzrostu Spółki, zarówno organicznego jak i akwizycyjnego oraz zwiększające się zapotrzebowanie na środki obrotowe, w związku z realizacją nowego portfela projektów, uzasadniają przeznaczenie zysku za ubiegły rok obrotowy w całości na kapitał zapasowy Emitenta.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Artur Jedynak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki