REKLAMA

KBJ S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2021-05-28 18:05
publikacja
2021-05-28 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje o otrzymaniu przez KBJ S.A. w dniu 28 maja 2020 roku informacji o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Klient) postępowaniu na wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) wraz z wymaganymi usługami dla Klienta nr AZP.25.2.25.2020.

Planowany po zawarciu umowy okres świadczenia usług wynosić będzie 34 miesiące, całkowita wartość oferty Spółki wynosi 7,2 mln zł brutto. Umowa zostanie zawarta z Klientem zgodnie z trybem postępowania, wg. ustawy prawo zamówień publicznych, o podpisaniu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody.
Emitent uznał ja również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Artur Jedynak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki