REKLAMA

KBJ S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z MON

2021-04-15 22:00
publikacja
2021-04-15 22:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umowy z MON
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 23 marca 2021 r., w którym Emitent informował o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym prowadzonym przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej (MON, Zamawiający) dotyczącym zawarcia umowy ramowej na dostawę licencji i subskrypcji oprogramowania, aktualizację oprogramowania oraz usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania ERP w latach 2021 – 2024 (Postępowanie), informuje o zawarciu w dniu 14 marca 2021 r. przez MON umowy z Emitentem.

Na realizację przedmiotu Umowy Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 80 mln zł brutto w okresie trwania Umowy, tj. w latach 2021-2024. Zgodnie z warunkami Postępowania oraz informacją o wyborze, Zamawiający może, oprócz umowy z Emitentem zawrzeć również umowę z drugim wykonawcą, który także złożył ofertę spełniającą wymogi Postępowania.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Artur Jedynak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki