1,1150 zł
-0,45% -0,0050 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_SF_ZM_HK_SA_za_3kw_20018r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 855 500 1 072 737 201 128 252 017
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 70 458 61 501 16 565 14 448
III. Zysk _strata_ brutto 41 863 44 004 9 842 10 338
IV. Zysk _strata_ netto 34 579 34 896 8 130 8 198
V. Przepływy pieniężne netto z dziłalności operacyjnej 45 707 9 573 10 746 2 249
VI. Przepływy pieniężne netto z dziłalności inwestycyjnej -2 708 -8 149 -637 -1 914
VII. Przepływy pieniężne netto z dziłalności finansowej -41 325 -1 944 -9 716 -457
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 674 -520 394 -122
IX. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 0,28 0,28 0,06 0,07
X. na 30.09.2018 na 31.12.2017 na 30.09.2018 na 31.12.2017
XI. Aktywa razem 1 140 90 1 058 877 267 100 253 873
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 797 895 750 462 186 799 179 928
XIII. Zobowiązania długoterminowe 243 026 173 065 56 896 41 493
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 554 896 577 397 129 903 138 435
XV. Kapitał własny _aktywa netto_ 342 995 308 416 80 300 73 945
XVI. Kapitał zakładowy 6 259 6 259 1 465 1 501
XVII. Wartos księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,74 2,46 0,64 0,59
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone_srodroczne_SF_ZM_HK_SA_za_3kw_20018r..pdfSkrocone_srodroczne_SF_ZM_HK_SA_za_3kw_20018r..pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie Finansowe ZM Henryk Kania S.A. za 3 kwartał 2018r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-29 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2018-11-29 Dominika Rąba Wiceprezes Zarządu
2018-11-29 Piotr Wiewiora Wiceprezes Zarządu
2018-11-29 Ewa Łuczyk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.