KANIA: Zawarcie umowy z niezależnym doradcą finansowym

2019-06-14 20:50
publikacja
2019-06-14 20:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Zawarcie umowy z niezależnym doradcą finansowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania spółka akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu 14.06.2019 Spółka zawarła umowę z niezależnym doradcą finansowym („Doradca”) o świadczenie usług niezależnego doradcy finansowego („Umowa”).

Zawarcie Umowy podyktowane jest koniecznością wsparcia Spółki przez profesjonalny podmiot
w procesie restrukturyzacji oraz w przygotowaniu układu, a także wiąże się z dążeniem Spółki do zaspokojenia wierzycieli w najwyższych możliwym stopniu.

Doradca na mocy postanowień Umowy zobowiązany jest do przygotowywania niezależnych analiz, materiałów i modeli finansowych związanych z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ponadto, Doradca wspierać będzie Spółkę w koordynacji procesów restrukturyzacji m. in. poprzez udział w istotnych spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi parterami biznesowymi.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron
z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W celu należytego i efektywnego wykonywania usług objętych Umową oraz koordynacji współpracy, pomiędzy stronami zostanie utworzony zespół projektowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2019-06-14 Ewa Łuczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki