KANIA: Wypowiedzenie ogólnych warunków leasingu operacyjnego pojazdów oraz ogólnych warunków świadczenia usług przez Alphabet Polska Fleet Management sp. z o.o.

2019-06-11 16:14
publikacja
2019-06-11 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Wypowiedzenie ogólnych warunków leasingu operacyjnego pojazdów oraz ogólnych warunków świadczenia usług przez Alphabet Polska Fleet Management sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała od Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. („Alphabet”) oświadczenie o wypowiedzeniu Ogólnych Warunków Leasingu Operacyjnego Pojazdów nr 2018/08/04486-OL z dnia 21 sierpnia 2018 roku oraz Ogólnych Warunków Świadczenia Usług nr 2018/08/04486-S.

Wypowiedzenie wyżej wymienionych Ogólnych Warunków Leasingu oraz Ogólnych Warunków Świadczenia Usług skutkuje wypowiedzeniem odpowiednio wszystkich umów leasingu pojazdów oraz umów świadczenia usług zawartych na podstawie wyżej wymienionych Ogólnych Warunków. Wypowiedzenie odnosi skutek natychmiastowy.

W konsekwencji Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu Alphabet pojazdów będących jej własnością, a z których korzysta Spółka oraz zapłaty w terminie do 19 czerwca 2019 r. łącznej kwoty 323.836,61 zł na rzecz Alphabet. Na kwotę tą składają się wymagalne raty leasingu oraz opłaty serwisowe, rata leasingu oraz opłata serwisowa za miesiąc, w którym następuje wypowiedzenie oraz odszkodowanie na podstawie warunków szczegółowych oraz ogólnych leasingu i warunków szczegółowych oraz ogólnych usług.

Jednocześnie Spółka informuje, że podjęła rozmowy z Alphabet w celu renegocjacji części zadłużenia
i zachowania możliwości korzystania z części pojazdów należących do Alphabet, z których Spółka korzystała do tej pory.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2019-06-11 Ewa Łuczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki