0,1060 zł
30,86% 0,0250 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Korekta i uzupełnienie raportu rocznego za 2018 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skorygowane_sprawozdanie_zarzadu_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Skorygowane_oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_zarzadu_w_srawie_odmowy_wydania_opinii.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Rady_Nadzorczej_w_przedmiocie_odmowy_wydania_opinii.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-14
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Korekta i uzupełnienie raportu rocznego za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”,) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w wersji uwzględniającej dokonaną w dniu 14 maja 2019 roku korektę.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż dokonane zmiany obejmują :
- skorygowanie informacji na temat głównych kontrahentów Spółki
- uzupełnienie informacji dotyczących powołanego w Spółce Komitetu Audytu, zgodnie z wymogami § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”);

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść dalszych dokumentów, które powinny były stanowić załącznik do opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2019 roku raportu rocznego tj.:
- skorygowane oświadczenie Zarządu, zawierające informację, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia;
- oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt. 7 i 8 Rozporządzenia;
- ocenę Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia;
- stanowisko Zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania odmowie wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym
- opinię Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie odmowy wydania opinii przez firmę audytorską na temat sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Zarząd wyjaśnia, iż korektą dokonano jedynie powyżej opisanych zmian i uzupełnień, tym samym wszelkie inne informacje przekazane w raporcie podanym do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2019 roku, w tym w szczególności treść sprawozdania finansowego za rok 2018 pozostają niezmienione i w związku z tym nadal prawdziwe.

Załączniki
Plik Opis
Skorygowane_sprawozdanie_zarzadu_2018.pdfSkorygowane_sprawozdanie_zarzadu_2018.pdf Skorygowane sprawozdanie zarządu ZM Henryk Kania S.A. za rok 2018
Skorygowane_oswiadczenie_Zarzadu.pdfSkorygowane_oswiadczenie_Zarzadu.pdf Skorygowane oświadczenie zarządu ZM Henryk Kania S.A.
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Spolki.pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Spolki.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki ZM Henryk Kania S.A.
Ocena_Rady_Nadzorczej_Spolki.pdfOcena_Rady_Nadzorczej_Spolki.pdf Ocena Rady Nadzorczej Spółki ZM Henryk Kania S.A.
Oswiadczenie_zarzadu_w_srawie_odmowy_wydania_opinii.pdfOswiadczenie_zarzadu_w_srawie_odmowy_wydania_opinii.pdf Oświadczenie Zarządu ZM Henryk Kania S.A. w sprawie odmowy wydania opinii
Opinia_Rady_Nadzorczej_w_przedmiocie_odmowy_wydania_opinii.pdfOpinia_Rady_Nadzorczej_w_przedmiocie_odmowy_wydania_opinii.pdf Opinia Rady Nadzorczej Spółki ZM Henryk Kania S.A. w sprawie odmowy wydania opinii

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-14 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2019-05-14 Ewa Łuczyk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.